Luftfuktare


Vatten är källan till allt liv. Vatten har alltid varit en symbol för liv, hälsa, renlighet och välstånd för alla människor. Redan för 5000 år sedan i Kina, studerade tao mästare naturen och miljön och hur de påverkade människan. Denna vetenskap kallas "Feng-Shui" = (vind och vatten) och har sedan dess använts för att välja platser och att skapa rum på det sätt att hälsa och välmående är prioriterat. 

Bubblande vatten symboliserar vital energi.

Förångningen av rent vatten skapar ganska naturligt ett hälsosamt rumsklimat (medicinskt rekommenderas en luft fuktighet av ca 45 till 55 %). Ren luft skapar välbefinnande. Vattendropparna binder damm och pollen, på så sätt filtreras luften och medför lättnad för allergiker och astmatiker. Ren luft och en högre luftfuktighet medger hälsosammare sömn, välbefinnande och därför en bättre livs kvalitet.

 

Kontakta oss gärna för mer information.